Obavijesti

obavijesti | kratke vijesti | razne informacije

E-learning materijali za radiografere koji se bave mamografijom

Projektom strateškog partnerstva pod vodstvom čelništva eBreast, financiran programom Erasmus+ završio je u kolovozu 2018. godine.

Projekt je imao za cilj potporu razvoju kompetencija radiografera/radioloških tehnologa koji se bave mamografijom.

Izlazi projekta obuhvaćaju tri modula e-učenja koji se mogu koristiti za samostalno učenje ili integrirati u nastavne planove i programe kao dodatnu komponentu obrazovanja i osposobljavanja za mamografiju.

Materijali za učenje uglavnom su namijenjeni za dodiplomske studije, iako neki materijali mogu biti prikladni i na razini magistara.

  • Modul 1 korišti interprofesionalni pristup ranom otkrivanju karcinoma dojke
  • Modul 2 pokriva pitanja sigurnosti zračenja i osiguranja kvalitete, npr. artefakata i ispitivanja kvalitete
  • Modul 3 pokriva niz daljnjih ispitivanja u otkrivanju raka dojke, ističući različite aspekte tih pregleda iz perspektive radiografera/radiološkog tehnologa i pacijenata.

Srdačan pozdrav svima, Damir Ciprić

 

Kontakt

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb
+385 91 5007351
info@hdimr.hr

Novosti

Pretplatite se na našu mailing listu!

© Copyright HDIMR