Simpozij „Aktualna problematika u radiološkoj tehnologiji“

25. siječnja 2019.
Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“
Mirogojska 8, Zagreb (dvorana Fališevac)

Organizatori

 • Hrvatski liječnički zbor
 • Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb
 • Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za zdravstvenu radiološko-tehnološku djelatnost
 • Hrvatsko društvo inženjera medicinske radiologije
 • Zdravstveno veleučilište Zagreb
 • Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenta

Organizacijski odbor

 • Prim. dr. sc. Klaudija Višković, dr. med., spec. radiologije, subspec. ultrazvuka, predsjednica
 • Prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med., spec. infektologije i imunologije
 • Prof. dr. sc. Goran Roić, dr. med., spec. radiologije
 • Doc. dr. sc. Slaven Jurković, spec. medicinske fizike
 • Dr. sc. Marija Surić-Mihić, medicinska fizičarka
 • Mr. sc. Drago Paušek, dr. med.
 • Goran Kutlić, bacc. radiol. techn.
 • Damir Ciprić, mag. radiol. techn.
 • Vedran Manestar, bacc. radiol. techn.
 • Ivanka Herman, bacc. radiol. techn.
 • Andrija Čop, bacc. radiol. techn.
 • Milivoje Todić, bacc. radiol. techn.
 • Mirela Šoštarec, bacc. radiol. techn.
 • Ivan Grbavac, bacc. radiol. techn.

Administrativna tajnica

 • Nevenka Jakopović, oec.

Tehnička potpora

 • Paula Halar

Prijava

Prijave se primaju isključivo na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.uz naznaku JMBG-a ili OIB-a radi dodjele on-line bodova u Hrvatskoj komori zdravstvenih radnika i Hrvatskoj liječničkoj komori.

Hrvatska liječnička komora bodovala je Simpozij s 12 bodova za predavače i 8 za slušatelje, a Hrvatska komora zdravstvenih radnika s 9 bodova za predavače i 6 za slušatelje.

KOTIZACIJA SE NE PLAĆA.

PROGRAM

9:30-10:00

Registracija

10:00-10:10

Otvorenje Simpozija

1. Dio: Aktualna problematika u kontroli i osiguranju kvalitete u dijagnostičkoj radiologiji

10:10-10:30

Provođenje Programa kontrole i osiguranja kvalitete u dijagnostičkoj radiologiji-dokle smo stigli?

Prim. dr. sc. Klaudija Višković, dr. med., spec. Radiologije
Zavod za radiologiju i ultrazvuk, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zdravstveno veleučilište Zagreb

10:30-10:50

Program kontrole kvalitete u dijagnostičkoj radiologiji s aspekta medicinskog fizičara

Doc. dr. sc. Slaven Jurković, spec. med. fizike
Ana Diklić, med. fizičarka
Doris Šegota, med. fizičarka
Zavod za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja, KBC Rijeka

10:50-11:10

Radiološki tehnolozi u osiguranju kvalitete: izazovi u različitim sredinama

Vedran Manestar, bacc. radiol. techn.
Klinika za onkologiju, KBC Zagreb, Zdravstveno veleučilište Zagreb

11:10-11:30

Kontrola i osiguranje kvalitete u dijagnostičkoj radiologiji: međunarodna iskustva

Vladimir Bahun, mag. radiol. techn.
Diagnostic Imaging, Sidra Medicine, Doha, Qatar

11:30-12:00

Pauza za osvježenje

2. Dio: Aktualna problematika u zaštiti od zračenja

12:00-12:20

Novosti u zaštiti od zračenja u pedijatrijskoj radiologiji

Prof. dr. sc. Goran Roić, dr. med., spec. Radiologije
Klinika za dječje bolesti Zagreb, Zdravstveno veleučilište Zagreb

12:20-12:40

Zaštita od zračenja pri mamografiji

Ivanka Herman, bacc. radiol. techn.
Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, Klinika za tumore, KBC „Sestre milosrdnice“, Zagreb

12:40-13:00

Preporučeno dozno ograničenje za medicinsko ozračenje u dijagnostičkoj radiologiji

Dr. sc. Marija Surić-Mihić, med. fizičarka
Institut za medicinska istraživanja, Zagreb

13:00-13:20

Sigurnost pacijenta u dijagnostičkoj radiologiji - uloga akreditacijskih standarda

Mr.sc. Drago Paušek, dr. med.
Hrvatsko društvo za sigurnost pacijenta, Zagreb

13:20-14:00

Diskusija i zaključenje Simpozija

14:00-15:00

Zajednički ručak za sve sudionike Simpozija u Klubu Klinike za infektivne bolesti

Kontakt

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb
+385 91 5007351
info@hdimr.hr

Novosti

Pretplatite se na našu mailing listu!

© Copyright HDIMR