Upute za autore

Upute za autore

Predaja članka i eseja

Članci se predaju elektronskom poštom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tekst i ilustracije mogu se predati odvojeno ili kao jedan dokument, po mogućnosti u tekstualnom formatu MS Word ili Open Office. Koristite uobičajene postavke teksta i pokušajte tekst osloboditi od formativnih kodova što je više moguće, jer oni mogu stvarati probleme u trenutku kada se tekst konvertira za tisak. Koristite samo normalan hard return (enter) na kraju svakog odlomka ili paragrafa. Ukoliko predajete ilustracije odvojeno u tekstu trebaju biti naznačena mjesta na koja idu fotografije ili ilustracije (slika 1, 2, 3...).

Ilustracije i slike smiju biti umetnute u tekst, a veličina slika trebala bi biti barem 1200 pixela po širini. Slike ili fotografije mogu biti prihvaćene u tif ili jpeg formatu s kompresijom visoke kvalitete.

Ilustracije u vektorskoj grafici mogu biti prihvaćene u pdf (Acrobat), ai (Adobe Illustrator 9) ili cdr (Corel Draw 9) formatu.

Ne koristite automatske alate za ubacivanje referenci (npr. automatske grafičke oznake i numeriranje) itd., jer tako može doći do gubljenja informacija. Preporučamo korištenje uglatih zagrada i brojeva unutar njih (Vankuverski stil).

Simboli, grčka slova, natuknice i bilješke moraju biti točno identificirane. Mora biti uočljivo napravljena razlika između brojke 1 (jedan) i slova I (el) i između velikog tiskanog slova 0 i brojke 0 (nula).

Power Point prezentacije ne zadovoljavaju zahtjeve za objavljivanje i ne mogu biti korištene.

Znanstveni esej

Esej je kritički i dijaloški prikaz određene teme ili područja. Tema eseja može biti određeno pitanje/mišljenje ili određeni problem/područje koje je potrebno proučiti i raspraviti. Esej mora obraditi različite poglede na temu na razumljiv, strukturiran i logičan način i ujedno treba dati pregled argumenata i zaključaka autora o temi, pri čemu argumenti i iznesena mišljenja moraju biti potkrijepljeni dokazima ili empirijskim podacima te mišljenjima stručnjaka u području koje se obrađuje.

Na početku eseja potrebno je navesti kratak sadržaj s pregledom naslova poglavlja i potpoglavlja. Esej treba imati uvod, središnji dio i zaključak. U uvodnom dijelu potrebno je kratko predstaviti temu eseja, te sažeto opisati strukturu i sadržaj eseja. U središnjem dijelu iznose se promišljanja o određenoj problematici, koja se potkrjepljuju teorijskim i empirijskim spoznajama. U zaključku se povezuju već iznesene glavne točke s eventualnom preporukom za nova istraživanja u tom području.

Osnovna struktura članka

Osnovnu strukturu članka čine naslov, autori, sažetak, uvod, razrada, zaključak i bilješke/literatura. Člankom prikazujemo svoja nova saznanja, postupke ili vještine čitateljima na jednoznačni i što jednostavniji način. Pišemo ga sažeto do mjere u kojoj još uvijek točno iznosimo ono što smo željeli reći.

  • Naslov je najmanji skup riječi kojim točno opisujemo sadržaj članaka, ne govori o odgovoru koji člankom dajemo nego o području koje obrađujemo
  • Autori se navode ispod naslova i na prvom mjestu mora biti navedeno ime glavnog autora članka, a ime-na ostalih autora moraju slijediti abecednim redom.
  • Sažetak ne smije biti dulji od 150 riječi. Sažetak može utjecati na čitačevu odluku da pročita ili odustane od čitanja članka, te stoga mora biti osobito pažljivo sročen (naznaka problema, strukture članka, očekivanog zaključka).
  • Uvod je dio članka u kojem naznačujemo problem i/ili postupak koji obrađujemo, uvodi nas u postupke koji su poduzeti i naznačujemo zaključak.
  • Razrada je dio članka gdje prikazujemo svoj rad, postupak ili tezu.
  • Zaključak je mjesto gdje iznosimo rezultate, zaključke i stavove temeljene na rezultatima i činjenicama.

Ukoliko želite objaviti znanstveni članak, struktura je drugačija: naslov, autori, sažetak, uvod, materijal i metode, rezultati, diskusija, zaključak i literatura.

Kontakt

Hrvatsko društvo
radiološke tehnologije

Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb
+385 91 5007351
info@hdimr.hr

Novosti

Pretplatite se na našu mailing listu!

© Copyright HDIMR