Radiološki vjesnik
ISSN: 0352-9835

U P U T E   Z A   A U T O R E

 

Radioški vjesnik izdaje Hrvatsko društvo inženjera medicinske radiologije.

U njemu se objavljuju:
-stručni i znanstveni radovi iz područja radiologije, radioterapije i nuklearne medicine
-znanstvena i stručna priopćenja
– izvještaji i osvrti
-prikazi stručnih knjiga i drugi prilozi

Radiološki vjesnik informira o aktivnostima HDIMR i domaćih i inozemnih sličnih strukovnih društava te o djelatnostima Sindikata djelatnika iz područja ionizirajućeg zračenja Hrvatske.

 

Predaja članka

ČIanci koji će biti objavljeni u Radiološkom vjesniku trebaju biti poslani na adresu elektroničke pošte:

info@hdimr.hr

S naslovom: “Za radiološki Vjesnik”

Rukopisi

Rukopisi trebaju biti predani na hrvatskom jeziku u digitalnom MS Word/Open Office dokumentu.

Naslovna stranica

Naslovna stranica treba sadržavati naslov (podcrtano), imena autora i naziv odjela i institucije kojoj će rad biti priključen. Naslov mora biti kratak, a uz imena moraju biti navedene titule i zvanja.
Na prvom mjestu mora biti navedeno ime glavnog autora članka, a imena ostalih autora moraju slijediti poredana abecednim redom. Nedostatak prostora i lako snalaženje u referencama ograničava mogući broj koautora na maksimalno šest osoba.

Sažetak

Svaki članak mora biti popraćen sažetkom koji ne smije biti dulji od 100 riječi. Sažetak može utjecati na čitačevu odluku da pročita ili odustane od čitanja članka, te stoga mora biti osobito pažljivo sročen.

Simboli i formule

Simboli, grčka slova, natuknice i bilješke moraju biti točno identificirane. Mora biti uočljivo napravljena razlika između brojke 1 (jedan) i slova I (el) i između velikog tiskanog slova 0 i brojke 0 (nula).

 

 

Tehnički detalji

Tekst i ilustracije moraju biti predani kao odvojene datoteke.

1. Tekstualna datoteka-tekst  bi trebao biti predan kao jedan tekstualni dokument, po mogućnosti u .doc ili .docx formatu (MS Office Word). Koristite uobičajenu postavu i tekst pokušajte osloboditi od formativnih kodova što je više moguće, jer oni mogu stvarati probleme u trenutku kada se tekst konvertira za tisak. Koristite samo normalan hard return (enter) na kraju svakog odlomka ili paragrafa.

Ne koristite automatske alate za ubacivanje referenci (npr. automatske grafičke oznake i numeriranje) itd., jer tako može doći do gubljenja informacija. Ilustracije i slike ne smiju biti umetnute u tekst, nego slovno (npr. slika 1,2, itd.) trebaju biti naznačena mjesta na koja idu fotografije ili ilustracije.

2. Slikovni file -slike i fotografije mogu biti prihvaćene u PC .tif formatu ili u .jpeg formatu s kompresijom visoke kvalitete.

Rezolucija slika trebala bi biti 350 dpi u veličini u kojoj će se objaviti u časopisu. Ilustracije u vektorskoj grafici mogu biti prihvaćene u cdr (Corel Draw 9) ili ai (Adobe Illustrator 9) formatu.

 

Power Point prezentacije ne zadovoljavaju tiskarske zahtjeve i ne mogu biti korištene!