Radiološki vjesnik stručni je časopis HDIMR  i izlazi već 40 godina. Časopis izlazi dva puta godišnje, i jedini je na hrvatskom području koji se ciljano bavi radiološkom  tehnologijom.  Otvoren je za suradnju svima čije je područje djelovanja vezano uz radiologiju, radioterapiju ili nuklearnu medicinu.

Na novi broj ćemo, nažalost, pričekati dok ne skupimo dostatan broj članaka. Novost je i da će se, od sada, objavljeni članci bodovati u HKZR.

 

Stariji brojevi: