HDIMR je strukovno udruženje inženjera medicinske radiologije u Republici Hrvatskoj. Društvo danas broji oko 200 članova, a uposlenih kolegica i kolega u Hrvatskom zdravstvenom sustavu ima oko 1000.

Društvo je osnovano, davne 1957. godine sa ciljem unapređenja, razvoja i poboljšanja profesionalnog i društvenog statusa struke, stručnog usavršavanja članova, uvođenja visoke kvalitete stručnog rada na dobrobit bolesnika, unapređenje obrazovanja sukladno standardima zemalja Europske unije, te aktivno sudjelovanje u Europskim i Svjetskim strukovnim udruženjima.

HDIMR je punopravni član i aktivni sudionik međunarodnog udruženja radiografera i radioloških tehnologa (International Society of Radiographers and Radiological Tehnologists), i srednjoeuropske strukovne regije čiji su članovi; Austrija, Bosna i Hercegovina, Češka, Hrvatska, Mađarska, Njemačka, Slovačka i Slovenija.
Društvo je također i član Europske Federacije Radiografskih Udruženja (EFRS).

HDIMR je organizator ili suorganizator stručnih seminara, simpozija, radionica i kongresa sa međunarodnim sudjelovanjem.

Društvo je bilo glavni inicijator osnivanja strukovnog Sindikata djelatnika s područja ionizirajućeg zračenja koji je osnovan 1997. godine u Crikvenici, u vrijeme održavanja Stručnog seminara HDIMR. Suradnja Društva i strukovnog Sindikata intenzivna je u cilju zaštite interesa struke.

U cilju unapređenja i razvoja struke HDIMR ima djelotvornu suradnju i sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Državnim zavodom za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zdravstvenim Veleučilištem u Zagrebu, Hrvatskim društvom radiologa, Hrvatskim onkološkim društvom, a u novije vrijeme i sa Hrvatskom komorom zdravstvenih radnika.

Putem ove internet stranice želimo Vas informirati o svemu što smo saznali u radiologiji, radioterapiji i nuklearnoj medicini članovima i svima koje interesira ovo područje djelovanja.

Damir Ciprić,
predsjednik HDIMR