Na SEETRO 2017 sa HDIMR!

Poštovani kolegice i kolege,

nastavno na objavu događanja vezano uz treći kongres SEETRO koji okuplja zemlje jugoistočne Europe s temama iz dijagnosticiranja i terapije u radiološkoj tehnologiji, u Sofiji 22. – 24.09.2017.g., obaviještavamo Vas da je između Bugarskog udruženja i HDIMR postignut sporazum o uplati troškova rane kotizacije članova HDIMR-a bez naknade za bankovni transfer (HR/BG – 30-40 kn), na račun HDIMR-a koji će podatke i iznose doznačiti direktno na Bugarsko udruženje (BSRTT).

Pozivano Sve zainteresirane da se na stranici HDIMR-a registriraju za navedeni Kongres do kraja travnja 2017.g., a iznos od 450,00 kn je potrebno uplatiti na žiro račun HDIMR-a najkasnije do 20.05.2017. Također Vas pozivamo za iskazivanje interesa zajedničkog organiziranog prijevoza.

-prijava-