SEETRO 2015, Zagreb

SEETRO 2015. – South East Europe Technology in Radiation Oncology je regionalni kongres radioloških tehnologa/radioterapijskih tehnologa u organizaciji HDIMR-a nastao suradnjom u radiološko-tehnološkoj profesiji u području onkologije i radioterapije zemalja jugoistočne Europe i šire.

Iako Vas naziv Kongresa može zbuniti, teme su otvorene za sve naše tri „specijalizacije“ : radiologiju, radioterapiju i nuklearnu medicinu, te vjerujemo da ćete se svojom predavanjem ili posterom pronaći u ponuđenim temama:
– Nove tehnologije u radioterapiji i onkologiji
– Protokoli, osiguranje kvalitete i sigurnost u radiološkoj tehnologiji
– Primjena radioloških dijagnostičkih postupaka u onkologiji i radioterapiji
– Primjena PET/CT i SPECT/CT dijagnostičkih postupaka u onkologiji i radioterapiji
– Visoko obrazovanje radioloških tehnologa – dodiplomska i diplomska razina
– Razvoj uloge radiološkog tehnologa
– Slobodne teme

Prijavu teme skinite OVDJE a sve ostale detalje i informacije pronađite na http://seetro.org i nadamo se da će te nam se pridružite na Seetro-u……..

 -posjeti www.seetro.org-

Pridruži se diskusiji na forumu