ZVU: Tečaj edukacije suradnika u nastavi radiološke tehnologije

Zdravstveno Veleučilište Zagreb organizira Tečaj edukacije suradnika u nastavi radiološke tehnologije

Kako poučavati znanja i vještine u struci

Tečaj je namijenjen svim sudionicima u edukaciji radioloških tehnologa bilo za vrijeme trajanja studija u praktičnoj, vježbovnoj nastavi, bilo za vrijeme pripravničkog staža prvostupnika radiološke tehnologije.

-detalji tečaja-

Pridruži se diskusiji na forumu