Teorijska osnova MRI tehnike

Iz tiska je izašla stručna knjiga  “ TEORIJSKA OSNOVA MRI TEHNIKE “ autora Petra Strugačevca, inženjera medicinske radiologije Odjela za radiologiju, a izdavač je KLINIČKA BOLNICA OSIJEK. Knjiga obuhvaća cjelokupno saznanje o dijagnostičkoj MRI tehnici, podijeljena na 6 poglavlja i ilustrirana sa 164 ilustracija, fotografija, shema i 8 tablica.

 

Knjiga obuhvaća slijedeća poglavlja :

  1. Uvod
  2. Objekt pregleda u magnetnom polju
  3. Mjerne sekvence
    1. Specijalne MRI tehnike
    2. Tehnika izvođenja MRI pregleda
    3. Dodatak

 

U svakom poglavlju su obrađena pojedina pitanja: ponašanje protona u magnetnom polju, nastanak signala i slike, pribor i oprema,mjerne sekvence, indikacije, te tehnička izvedba pretraga.

Recenzenti knjige su:

prof.dr.sc. Zvonimir Sučić, dr.med.spec.radiolog,subspec.neuroradiolog, te                                                               prof.dr.sc.Krešimir Glavina, dr.med.specijalista radiolog.

Izvod iz recenzije prof.dr.Z.Sučića:

„… Zaključna ocjena:

…. Djelo je vrijedno tiskanja u obliku udžbenika namijenjenog svim radiološkim strukama, posebice studentima Studija radiološke tehnologije za kolegij kompjutorizirane radiološke metode.

Radi se o vrlo vrijednom udžbeniku na hrvatskom tržištu s praktičnom, stručnom primjenom te modernim pristupom primjene novih spoznaja u MRI tehnologiji.

Zaključujem da se radi o rukopisu koji predstavlja temeljne osnove MRI tehnike, te popunjava manjak literature iz područja kompjutoriziranih radioloških metoda…*”

 

Promocija knjige je bila 25.04.2009.g. (u okviru XIX. stručnog skupa Udruge IMRSiB) u Vukovaru i može se nabaviti u slobodnoj prodaji, po cijeni:

50kn – članovi HDIMR

70kn – ostali

 

Informacije i detaljnija obavještenja, moguće je dobiti na tel:

031/ 511 552; 511 541; 511 550, Odjel za radiologiju Klin. boln.Osijek, inž. Petar Strugačevac,

ili osobno:
mobitel: 091/22 06 953
stan: 031/ 573 271

 

Pridruži se diskusiji na forumu